رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

پژوهش برای طراحی

نقش تحقیق در تفکر طراحی

وقتی با یک چالش در حوزه کسب و کار مواجه شده‌اید و از تفکر طراحی برای راه‌حل این چالش‌ها استفاده می‌کنید به تحقیق نیاز دارید. احتمالا اولین واکنش شما یک یا بیش از یکی از سه مورد زیر است: وقتی برای تحقیق ندارم. بودجه‌ای برای تحقیق ندارم. حوصله تحقیق ندارم. اما تحقیق در تفکر طراحی، یک راه‌حل کاملاً عملی برای جلوگیری از سردرگمی و بیراهه رفتن خواهد...

تحقیق تفکر طراحی؛ چه هست و چه نیست

تحقیق در تفکر طراحی یک جستجوی ایستا نیست که ما در کتابخانه‌ها یا به صورت آنلاین برای انجام پایان‌نامه‌های خود به‌کار ببریم.  تحقیق یک ابزار ساده برای یک پایان نیست. در تفکر طراحی، تحقیق یک جستجوی کنجکاوانه برای بینش‌ها و چشم‌اندازهاست که پیوسته تکامل پیدا کرده و هیچ انتهایی ندارد. نیازی نیست تحقیق، یک نظرسنجی در مقیاس بزرگ باشد که دستخوش تحلیل رگرسیونی برای رسیدن به پاسخ‌های...

کمیت و کیفیت

تحقیقات را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌کنند: کمی و کیفی که اغلب به «کوانت» و «کوال» شناخته می‌شوند. هریک از این نوع تحقیقات، دارای نقاط ضعف و قوت خود هستند و هیچیک از دیگری برتر نیست. از این‌رو بهتر است از قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌های تحقیق خود در یک سبد دسته‌بندی خودداری کنید. زیرا یک روش ترکیبی و متعادل، حاوی اطلاعات بیشتری خواهد بود و به احتمال زیاد فرصت‌های بیشتری را برای توسعه...

تحقیق به مثابه تنظیم‌کننده

تحقیق به‌ویژه از نوع نظرسنجی‌ها، تنظیم‌کننده ایده‌آل در تحقیق تفکر طراحی هستند، چراکه می‌توانند یک مرور اندازه‌گیری‌شده از جامعه هدف، ویژگی‌ها و نگرش‌های افراد، جمعیت‌شناسی مخاطبان، الگوهای رفتاری و سایر دیدگاه‌های گسترده مشابه را فراهم آورند. اگر شما خود را در حال کار در یک خلاء از داده‌های ناشناخته یافتید، نظرسنجی‌ها می‌توانند درمان این موقعیت باشند. شما می‌توانید حتی...

تحقیق به مثابه باستان‌شناسی

تحقیق به‌خصوص از نوع کیفی، مشابه تصویری رویاگونه از باستان‌شناسی است که برای بیرون آوردن گنج‌ها، حقایق و عقاید از زمین که نور بصیرت بر چگونگی و چرایی رفتارهای ما را به‌عنوان انسان و مشتری هویدا می‌کنند، یک کاشف بی‌پرواست. درباره‌اش فکر کنید: یک گوشه، یک نفر چنین تحقیقی را بین گروهی از مشتر‌ی‌ها که اکثراً شبیه شما هستند انجام داده است تا نوع قوری‌ای را که شما بیش از همه برای خرید...

تحقیق به عنوان ابزار تفسیر

ابزارهایی که می‌تواند مکمل گروه‌های کانونی باشد به عنوان مفسرین بینش مخاطب عمل می‌کنند. برای مثال اگر حوزه‌های تحقیق شما رفتار مشتری باشد که عمیقاً در احساسات او ریشه دارد یا موضوعاتی همچون شخصیت برند، تصاویر به‌طور ویژه‌ای مفید هستند. فرایند مرتب‌سازی تصویر برای استفاده در گروه‌های کانونی کوچک یا مصاحبه‌کنندگان منفرد بدین صورت اجرا می‌شود که تصاویر انتخاب‌شده روی مرکز میز...

تحقیق به عنوان وکیل‌مدافع شیطان

ابزارهایی که به عنوان وکیل‌مدافع شیطان دسته‌بندی می‌شوند، نقاط خلاء و ضعف‌ها را هویدا کرده و عموماً تمام فرض‌های مرتبط با محصول، خدمت یا ایده را در مرکز تحقیق مورد پرسش قرار می‌دهد. یکی از این ابزارها، «پنج چرا» است که به عنوان یک تکنیک حل مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین صورت که در گروه کانونی، هر زمان که پاسخ اولیه به یک سوال داده می‌شود، پرسش «چرا» موجب ادامه بحث می‌شود...