رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

معیارهای تأثیر و رشد

تجزیه و تحلیل دوگانه هزینه ـ سود و آنالیز هزینه ـ اثربخشی

این روش به‌طور گسترده توسط مقامات دولتی و سازمان‌­ها برای ارزیابی یک پروژه یا پیشنهاد خاص برای بررسی هزینه‌­ها و مزایایی که در قیمت بازار منعکس نمی‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از اولین موارد به‌کارگیری چنین متدی، تصمیم‌گیری درباره ارتفاع سدهای پولدر در هلند بود. هزینه‌­ی بالا بردن دیوار سد از مقیاس تعیین‌شده، ارزش هزینه در مصارف جایگزین ساخت سد، احتمال افزایش سطح دریا...

ارزیابی تاثیر اجتماعی

روش­‌های ارزیابی تاثیر اجتماعی[1] از دهه 1960 مورد استفاده قرار می­‌گیرند و برآنند تا همه ابعاد ارزش تولید شده توسط یک سیاست­ یا برنامه­ جدید را بررسی کنند. این روش هزینه‌­های مستقیم اجرا(مثل یک برنامه‌­ی درمان دارویی)، احتمال کارایی آن و تاثیر احتمالی آن بر نرخ جرم و جنایت در آینده، بستری در بیمارستان و یا پرداخت­‌های رفاهی را برآورد می‌کند. [1] Social impact...