رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

طراحی مبتنی بر شواهد / Evidence Planning

طراحی مبتنی بر شواهد چیست و چرا باید این کار را انجام دهم؟

چرا اینگونه عمل می‌کنید؟ طراحی مبتنی بر شواهد راهی سریع برای کمک به بیان و بهبود کاری است که سعی دارید انجام دهید. این ابزار راهی سریع برای تعریف و به اشتراک گذاشتن کار خود و فرضیات و شواهدی است که زیربنای آن کار شما هستند. برنامه‌ریزی شواهد راهی ساختاریافته برای ترسیم تأثیر فعالیت‌های شما در آینده ارائه می‌دهد. این ابزار به شما کمک خواهد کرد که از همان ابتدا مشکلات یا اشتباهات...

چگونه از طراحی مبتنی شواهد استفاده کنیم؟

با مشخص کردن کانون توجه کار یا سازمان خود که در قسمت مرکزی این کاربرگه قرار دارد شروع کنید. سپس از سؤالات چهار بخش دیگر استفاده کنید تا بفهمید کانون توجه شما چه چیزی را بهبود می‌بخشد، جایگزین چه چیزی می‌شود و یا حتی چه چیزی را محدود می‌کند. به این فکر کنید که کار شما در یک بخش یا سازمان‌ خصوصی و دولتی چه تغییری ایجاد می‌کند یا چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت. این باعث می‌شود پنجره‌ای...