رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

سلامت دیجیتال چیست

تعریف سلامت دیجیتال

سلامت دیجیتال، حوزه‌ای شامل برنامه‌های مراقبت دیجیتال، فناوری‌هایی برای سلامت، مراقبت‌های بهداشتی، زندگی و جامعه است تا کارایی ارائه مراقبت‌های بهداشتی را افزایش دهد و پزشکی را شخصی‌تر و دقیق‌تر کند. از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای تسهیل درک مشکلات و چالش‌های سلامتی که افراد تحت درمان پزشکی و تجویز اجتماعی، استفاده می‌کند. سلامت دیجیتال یک حوزه چند رشته‌ای است که...

چرخه نوآوری در سلامت

فرآیند نوآوری برای سلامت دیجیتال، یک چرخه تکرارشونده برای راه‌حل‌های فناورانه است که می‌تواند به پنج فرآیند فعالیت اصلی از شناسایی مشکل مراقبت‌های بهداشتی، تحقیق، راه‌حل دیجیتال، و ارزیابی راه‌حل تا اجرا در اقدامات بالینی طبقه‌بندی شود. سلامت دیجیتال ممکن است شامل روش‌ها و ابزارهایی باشد که توسط مهندسی نرم‌افزار پذیرفته شده است، مانند تفکر طراحی و توسعه نرم‌افزار چابک....

نقدهای سلامت دیجیتال

مراقبت‌های بهداشتی دیجیتال طیف گسترده‌ای از چالش‌های نظارتی پیچیده و گاهاً جدید را ارائه می‌کند، از جمله سوالاتی در مورد چگونگی ایجاد تعادل بین نگرانی‌های مربوط به منافع عمومی در برابر حق حریم خصوصی افراد و همچنین خطرات ارائه توصیه‌های پزشکی توسط «شبه‌کارشناسان». در همین حال، انفجار در تعداد استفاده‌ها و برنامه‌های کاربردی که در طول همه‌گیری COVID-19 مشاهده شد، محدودیت‌های...