رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تور تجربه / Experience Tour

تور تجربه چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

تور تجربه به معنای غرق کردن خود در محیطی کاملاً خاص است تا بتوانید از شرایط یا بافت مورد نظر شناختی پیدا کنید. تورهای تجربه می‌توانند به “تحکیم” تفکر شما کمک کنند؛ آن‌ها دیدگاهی شفاف در اختیار شما قرار می‌دهند تا بتوانید ایده‌هایی را مطرح کنید که ارتباط نزدیکی با افرادی دارند که برایشان کار می‌کنید. این ابزار ساختاری برای تفکر دربارۀ و جمع‌آوری بینش از تجارب خودتان در...

چگونه باید از تور تجربه استفاده کنیم؟

تورهای تجربه روشی مناسب برای ایجاد انگیزه از طریق یادگیری از تجربیات فردی هستند – اینکه در مواجه با تجربه‌ای منفی چه کاری انجام دهیم یا حتی انجام ندهیم. از آنجایی که استفاده از تور تجربه اغلب به معنای گردش است، شاید برداشتن یادداشت‌های ساختاریافته روی یک کاربرگه دشوار باشد. پیش از آنکه شروع به جستجو کنید سعی کنید به سؤالات کاربرگه نگاه دقیقی بیندازید. می‌توانید کاربرگه‌ها را در...