رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بوم مدل کسب‌وکار / Business Model Canvas

بوم مدل کسب‌و‌کار چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

بوم مدل کسب و کار یک صفحه برای مرور است که مشخص می‌کند شما چه کاری انجام می‌دهید (یا می‌خواهید انجام دهید)، و اینکه چگونه برای انجام دادن آن اقدام می‌کنید. این کار باعث می‌شود از طریق فعالیت‌ها و چالش‌هایی مهم و چگونگی ارتباط پیدا کردن آن‌ها با یکدیگر بحث‌های ساختارمندی حول مدیریت و استراتژی بوجود بیاید. این قالب بصری، که در ابتدا اوستروالدر و پیگنیو آن را معرفی کردند، هم برای...

چگونه باید از بوم مدل کسب‌وکار استفاده کنم؟

برای اینکه بوم مدل کسب و کار ایجاد کنید، ساده‌ترین راه این است که مشخص کنید چه کارهایی انجام می‌دهید. این به شما در حفظ تمرکز بر هدف اصلی‌تان کمک می‌کند. سپس می‌توانید هدف خود را مشخص کنید و با اضافه کردن جزئیات مربوط به سایر فعالیت‌ها و منابعی که در اختیار دارید به راهی برای رسیدن به آن پی ببرید. ابتدا با یک بوم خالی و چند کلیدواژه برای هر یک از قسمت‌های بوم آغاز کنید. اگر از...