رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

بوم تحلیل SWOT

بوم SWOT چیست و چرا باید از آن استفاده کنم؟

SWOT به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها اشاره می‌کند. از تحلیل سوات می‌توان برای یک پروژه، سازمان، یا تمام یک بخش استفاده کرد. این تحلیل به فهمی عمیق‌تر از اینکه پروژه یا سازمان چه چیزی می‌تواند ارائه دهد منجر می‌شود، نقاط ضعف کلیدی‌ای که نیاز به دقت و توجه بیشتری دارند را مشخص می‌کند و به ما کمک می‌کند از کجا شرکای خارجی خود را پیدا کنیم. تکمیل تحلیل سوات شامل شناسایی و ترسیم عوامل...

چگونه باید از بوم SWOT استفاده کنیم؟

تحلیل سوات می‌تواند برای یک سازمان کامل انجام شود، اما برای دپارتمان‌ها، برنامه‌ها یا حتی پروژه‌های کوچک‌تر نیز قابل استفاده است. هر یک از بخش‌های کاربرگه را بر اساس نقاط قوت و ضعف سازمان خود یا فرصت‌ها یا تهدیدهای خارجی‌ای که ممکن است به شما کمک کنند یا مانع کارتان شوند تکمیل کنید. در این قسمت نکاتی که ممکن است به شما کمک کنند را مطرح می‌کنیم: آماده باشید: پیش از انجام تحلیل،...