رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

اشاعه مولد

انتشار نوآوری اجتماعی

چالش قرن 21 این است که دریابیم چه عواملی کارایی دارند و آن‌ها را اشاعه بخشیم. در واقع بیشتر ایده‌­های اجتماعی نه از طریق رشد یک سازمان بلکه از طریق تقلید و اقتباس گسترش یافته‌اند. عرضه ایده­ها و تقاضا برای آن‌ها به صورت یکسان دست‌خوش تغییر می‌شود چرا که تعداد حوزه­‌هایی که در آن‌ها راه­‌حل­‌هایی ساده­ و قابل اجرا و توزیع وجود داشته باشد بسیار کم است. در گسترش و انتشار نوآوری­‌ها...

عرضه و تقاضای نوآوری

صرف­ نظر از نوع خاص رشد، اشاعه‌­ی موفقیت‌­آمیز یک نوآوری بستگی به عرضه و تقاضای موثر دارد: عرضه­‌ی موثر به رشد شواهد اشاره دارد و نشان‌گر اثرگذاری نوآوری است. تقاضای موثر یعنی تمایل افراد برای خرید نوآوری. هم عرضه و هم تقاضای نوآوری مورد نیاز است اما گاهی اثربخشی یک ایده اولویت دارد، این در حالی است که در سایر موارد ارجحیت با ایجاد تقاضا و ایجاد نیاز در مردم و سپس ترغیب افراد یا...