رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

4ـ پایداری

نوآوری اجتماعی، زمانی به پایداری می‌رسد که پرداختن به ایده‌ها به تمرین روزمره تبدیل می‌شود. این فرایند شامل شکل‌دهی به ایده‌ها با هدف گرفتن شاخ و برگی اضافی آن‌ها و شناسایی جریان‌های درآمدی برای اطمینان از ثبات مالی شرکت، بنگاه اجتماعی یا خیریه‌ای است که نوآوری را به جلو می‌برد. در بخش دولتی، این مرحله به  معنی شناسایی بودجه، گروه‌ها و سایر منابع به مثابه قانون‌گذاری است.

 

 

 

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !