رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

چهار پرسش

فرایند طراحی با چهار پرسش بسیار اساسی سروکار دارد که با چهار مرحله فرایند منطبق هستند: چه وضعیتی هست؟ چه می‌شود اگر؟ چه چیزی شگفت‌آور است؟ و چه چیزی جواب می‌دهد؟

مرحله چه وضعیتی هست؛ واقعیت فعلی را بررسی می‌کند. چه می‌شود اگر؛ آینده‌ای جدید را تصور می‌کند. چه چیزی شگفت‌آور است؛ انتخاب‌هایی انجام می‌دهد. چه چیزی جواب می‌دهد؛ ما را وارد بازار می‌کند.

 

 

 

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

آخرین ویرایش توسط جعفر قوام دوست 09 اردیبهشت 1402

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !