رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

مقررات عمومی

مقررات عمومی نظیر مقررات مربوط به نوع و مقیاس خاصی از زمین بازی در تحولات شهری که می‌تواند زمینه را برای تقویت و پایداری نوآوری فراهم آورد.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۶ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !