رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

فرایند چرخشی

متوجه شدید که تفکر طراحی، فرایندی با پنج گام است. آنچه عمیقاً برای فهم تفکر طراحی مهم است، این است که فرآیند، همیشه شامل یک خط مستقیم از نقطه A به نقطه B در یک مرحله نیست. وقتی شما در یک فرایند، کار می‌کنید ممکن است متوجه شوید که نیاز به بازگشت و تکرار آن مرحله دارید. برای مثال، ممکن است متوجه شوید که نیاز به بازگشت و تکرار آن مرحله را دارید. برای مثال، امکان دارد بفهمید در گام«تعریف»، داده‌های کافی برای توصیف چالشی که با آن روبرو هستید ندارید و بنابراین نیاز دارید به مرحله«شناخت» برگردید و تحقیقات بیشتری انجام دهید. یا ممکن است در بخش«نمونه اولیه» پی برده باشید که یکی(یا بیشتر) از ایده‌های شما نمی‌تواند مطابق انتظارتان پیش برود و نیاز به ایده‌پردازی بیشتری دارید. حتی ممکن است در بخش «آزمایش» متوجه شوید که نمونه‌های اولیه شما همگی خراب شده‌اند و نیاز به شروع مجدد از مرحله«شناخت و درک» دارید.

پیشروی شما در فرایند تفکر طراحی به‌طور گسترده‌ای با کیفیت کار شما در هر مرحله تعیین می‌شود. بدون اینکه نگاهی به افق گام بعدی بیندازید در هر گام متمرکز بمانید. اگر خیلی به جلو نگاه کنید ممکن است چیزهای مهمی را از یاد ببرید.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !