رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

عملکرد ضعیف

عملکرد ضعیف نیز، نیاز به تغییر در خدمات را برجسته می‌­کند و این می‌تواند مانند یک محرک برای یافتن روش­‌های جدید طراحی ارائه خدمات عمومی عمل کند.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۱۴ تیر ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !