رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

طرح‌های کسب و کار

الگوها و استراتژی­‌های تجاری باید به طرح‌های کسب و کار بدل شوند. گرچه بسیار نادر است که سرمایه­‌گذاری اجتماعی اجرای سرراست و مستقیم یک دستور کار باشد(چرا که روند سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی بیشتر به کشف و آشکارسازی شباهت دارد)؛ اما طرح‌ها به مشخص شدن تکالیف، نقاط عطف و ترکیب‌­بندیِ موردنظر در ـ مثلاً سرمایه­‌گذاری بر روی مردم، تجهیزات و رشد بازار کمک می­‌کنند. طرح‌های کسب و کار نمی‌­توانند آینده را طراحی کنند اما تعدادی از آن‌ها از در واقعیت کارآمد ظاهر شده و یک بازنمایی از سلسله عملیات و صلاحیت افراد پیش‌برنده سرمایه­‌گذاری ارائه می‌­دهند.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !