رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

دانش عمیق

روش‌های بهبود مداوم مانند سیستم عملکرد تویوتا که هدف آن تولید ایده­‌های جدید توسط کارکنان خط مقدم(مستقیماً با مشتریان، تعامل دارند) در مدار کیفیت است و بر مبنای این ایده شکل گرفته که کارکنان خط مقدم، دانش بیش­تری نسبت به مدیران و ناظران بیرونی درباره­‌ی نوآوری بالقوه دارند. همچنین در روش چرخه کیفیت، گروهی از کارمندان هستن که برای شناسایی، تحلیل و حل مشکلات مربوط به کار، داوطلب می­‌شوند. آن‌ها راه­‌حل را به مدیریت که مسئول پیاده­‌سازی ایده­‌های جدید است، ارائه می‌­دهند. هدف آن است که از تجربه و بینش کارگران که اغلب در بهترین موقعیت برای شناسایی قرار دارند، بهره­‌جویی کنند. این روش‌های مبتنی بر همکاری را می‌توان دانش عمیق نامید.

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۰۹ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !