رشدمان

برای بقاء، رشد و غول شدن در دوران جدید

نوآوری

تأمین مالی شبکه‌ها و سرمایه‌‌گذاری نهفته

تأمین مالی شبکه‌ها و نیاز دریافت‌کنندگان بودجه برای به اشتراک گذاشتن دانش نوظهور، مانند برنامه EQUAL کمیسیون اروپا، یا مشارکت‌های بهداشتی(که دومی از فرآیندهای ساختارمند برای به اشتراک گذاشتن نوآوری‌های نوظهور استفاده می‌کند و بخش‌های مختلف سلسله مراتب را درگیر می‌کند). همچنین سرمایه­‌گذاری نهفته به معنای تخصیص­ بودجه به افرادی است که در تلاش‌اند به‌طور تخصصی ایده‌­های موعود را به اشکال قابل استفاده با قابلیت تداوم بودجه توسعه بدهند. توسعه نهفته عناصر متعددی را دربرمی‌­گیرد: شناسایی عناصر اصلی به میانجی مدل­‌های موجود، طراحی، توسعه، رهبری و برنامه‌­ریزی تجاری. ایده نهفته را می­‌توان به سازمان‌­های موجود فروخت و یا حتی یک سازمان جدید با آن تاسیس کرد. یک مسئله­ مهم در این جا ترکیب سرمایه‌­گذاری و حمایت تجاری است. عموما برای پروژه­‍‌های انفرادی از 2 تا 250 هزار پوند در نظر گرفته می‌شود و حداقل تعداد برای این تیم­‌ها حدود ده نفر و ده پروژه جهت اطمینان از گستردگی کافی است.

 

نگارش توسط جعفر قوام دوست ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

نظرات
برای ارسال دیدگاه ابتدا عضو سایت شوید !